Aanvraagformulier Privéles Tennis

Naam contactpersoon lesvolger(s)
Gelieve slechts 1 contactpersoon op te geven per groepje lesvolgers (maximum 4 personen) en de namen van de overige deelnemers hier in te vullen. Deze contactpersoon wordt gecontacteerd door de trainer voor het vastleggen van de lesmomenten en zorgt voor de betaling van het lesgeld.